Do zapłaty brutto 0
Do zapłaty brutto 0

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że ich administratorem w ww. zakresie jest Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska 200/326, 01-460 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konferencji oraz przekazania informacji o kolejnych edycjach wydarzenia. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zostają udzielone dobrowolnie, przy czym brak ich udzielenia uniemożliwi udział w konferencji.

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

W przypadku gdy obowiązujące przepisy dotyczące COVID-19 nie pozwolą na zorganizowanie wydarzenia we wskazanym terminie i miejscu, organizator wydarzenia może zmienić jego datę i miejsce, a wykupione bilety przez uczestników będą obowiązywały na wydarzenie w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu.

Jeśli w dniu wydarzenia będą obowiązywały przepisy nakładające na organizatora kontrolę i wydanie zgody na udział w wydarzeniu tylko osób z tzw. paszportem covidowym, uczestnik zobowiązuje się taki przedstawić i przyjmuje do wiadomości, że będzie to warunkiem jego udziału w wydarzeniu.

Administratorem danych osobowych osób zarejestrowanych jest Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska 200/326, 01-460 Warszawa. W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez Magma Rafał Krzycki również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez Magma Rafał Krzycki. np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.